Monthly Archives: July 2014

IP-telefoni via Bahnhof

Here is another post written in Swedish since it is probably only of interest in Sweden.

Jag har som sagt flyttat och skaffat bredband med Bahnhof som operatör (via öppen  fiber från Telia). Jag flyttade även över IP-telefonin till Bahnhof och i samband med det köpte jag en VoIP-adapter/SIP-box av typen Eltek R7121-L1 från dem.

Normalt ska man koppla SIP-boxen direkt efter fiberkonverteraren och före routern, och jag insåg att jag nog i så fall måste konfigurera “port forwarding” i boxen för att få min webbserver att fungera. Eltek R7121-L1 har ett webbinterface och enligt användarmanualen som följde med skulle man logga in med konto guest och lösen guest. Det fungerade dock inte alls och jag lyckades inte heller googla fram något annat fabrikslösenord.

Efter ett samtal till Bahnhofs support så visade sig följande:

  • att de behövde ställa in att jag skulle få en publik IP-adress för att kunna ha en webbserver (vilket inte kostade något, men inte var något man fick utan att be om det).
  • att man i det fallet borde ha SIP-boxen efter routern och inte före samt ställa in port forwarding på en massa portar till SIP-boxen, vilket beskrivs på deras suppportsida under avdelningen för telefoni.
  • att lösenordet för Eltek R7121-L1 inte alls är guest, utan ett unikt lösenord som fanns med i den kundspecifika informationen som skickades ut (vilket ska användas tillsammans med kontonamnet admin).

När jag väl fått en bra IP-adress, kopplat SIP-boxen efter routern och ställt in port forwarding i routern så fungerade både webserver och IP-telefoni. Jag behövde då inte heller göra några inställningar i Eltek-boxen, även om det faktiskt fungerade att logga in med admin och det kundspecifika lösenordet.

Supporten sade också att konto och lösen guest/guest nog skulle fungera om man fabriksåterställde SIP-boxen och försökte logga in på den innan den fått komma ut på internet (och specifikt då en anslutning via Bahnhof gissar jag). Detta har jag dock inte testat.

axotron.se is back after moving

Since I have moved house,  the web server for axotron.se also had to move. Unfortunately it was not quite as much plug-and-play as I had hoped, so the move resulted in a few days of downtime. The main problem was that I had to ask for a unique public IP address from the service provider Bahnhof and that I did not realize that the IP address I otherwise got was not unique for me (how does that work?).

Anyway, their support fixed the IP uniqueness problem while I talked to them today and now everything seems to be up and running again.