-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Konstanter och formler

Här har jag samlat formler och konstanter som jag emellanåt behöver och som jag inte brukar komma ihåg utantill. Informationen är bland annat användbar vid kylning av elektronik och vid design av transmissionsledningar.

Naturkonstanter

Konstant Beteckning Värde
Ljusets hastighet c0 2,99792×108 m/s
Elektronens laddning e 1,602×10-19 As
Elektronens massa me 9,11×10-31 kg
Boltzmanns konstant k 1,381×10-23 J/K
Kapacitiviteten i vakuum ε0 8,854×10-12 F/m
Permeabiliteten i vakuum µ0 1,257×10-6 H/m

Materialkonstanter

Metaller

Resistivitet för diverse material (Wikipedia)

Värmeledningsförmåga för diverse material (Wikipedia)

Värmeledningsförmåga för diverse material (engelska Wikipedia)

Metall Resistivitet
Ωmm2/m
Värmeledningsförmåga
W/mK
Koppar 0,0175 390
Aluminium 0,028 220
Silver 0,0163 420
Guld 0,0221 300
Rostfritt stål 0,56-0,85 16-24
SAC305 blyfritt lödtenn 0,132 58
Sn60Pb40 lödtenn med bly 0,153 49

Isolatorer

Material Relativ
dielektricitetskonstant
εr
Värmeledningsförmåga
W/mK
Epoxy ~3,2 ?
Glasfiber ~6,1 0,9-1,1
FR-4 (glasfiberlaminat) 4,2-4,8 0,3
Lödmask (Liquid Photo
Imageable, 10-15 µm)
3,0-3,5 ?
Luft 1 0,024

Värmekapacitivitet

Material Värmekapacitivitet vid 25 °C
cp J/(m3·K)
Värmekapacitivitet vid 25 °C
J/(kg·K)
Luft 1200
(vanliga rumsförhållanden)
1012
(vanliga rumsförhållanden)
Vatten 4,18·106 4181
Aluminium 918
Koppar 377

Formler

Stefan-Boltzmanns lag

Me = σT4

Me: emittans, strålningseffekt per areaenhet från svartkropp
σ: 5,670×10-8 W/(m2K4)
T: absolut temperatur (Kelvin)

Överföring av värmeeffekt genom strålning

P = σA(T4 - Ta4)

P: Utstrålad effekt från en svartkropp
σ: 5,670×10-8 W/(m2K4)
A: svartkroppens area
T: svartkroppens absoluta temperatur (Kelvin)
Ta: omgivningens absoluta temperatur (Kelvin)

Induktans hos ett via-par

Formeln kan användas för att uppskatta induktansen hos ett via-par som t.ex. signalvia och jordvia:

L = µ/(2π)·2h·ln(2s/d)

µ/(2·π) = 2·10-7 H/m
h = vialängden
s = avståendet mellan viorna
d = viadiametern

Kapacitans

Kapacitansen hos en plattkondensator:

C = εrε0·A/d

εr = relativa dielektricitetskonstanten
ε0 = kapacitiviteten i vakuum, 8,854×10-12 F/m
A = arean av (ena) plattan
d = avståndet mellan plattorna

Transmissionsledningar

Ett enkelt sätt att räkna ut impedansen eller utbredningshastigheten hos en transmissionsledning är att använda någon kalkylator på internet. Här är en bra sådan webbsida:

PCB Calculator, Skottans Elektronik

HTML

Sida med HTML Character Entities

------
Senast uppdaterad: 2022-10-01, 19:35:51  Sida för utskrift