-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Elektroniklänkar

Här finns några länkar till elektronikresurser på nätet som jag funnit intressanta och användbara.

Simulatorer

SIMetrix

SIMetrix är en trevlig och kompetent spicesimulator med schemainterface för Windows. Gratisvarianten har en begräsning i antalet aktiva komponenter, men väldigt många intressanta kretsar går ändå att simulera och ofta är det många diskreta komponenter i kretsarna man vill simulera, men inte så många aktiva, t ex när man vill konstruera filter. Med lite kunskap om OP-förstärkare kan man enkelt konstruera modeller av dem utan att använda en enda transistor (bara spänningsstyrda spänningskällor mm) och därmed kan man simulera även OP-förstärkarkopplingar. Missa inte möjligheten att ladda ned spicemodeller för transistorer och andra komponenter från komponenttillverkares hemsidor och sedan importera dem i simulatorn.
Transmissionsledningar är också något man kan simulera med denna simulator och jag gjorde bl a simuleringarna till artikeln om transmissionsledningar i SIMetrix. Att simulatorn är snabb och mycket bra på att konvergera är inte heller en nackdel.
Kräver registrering.

SwitcherCAD/LTSpice

Linear Technology har tagit fram en gratis variant av Spice som främst är avsedd att simulera deras switchade spänningsomvandlare, men som dessutom är en generell spicesimulator som man kan simulera vilken krets som helst i. Till skillnad från SIMetrix tror jag inte den har några begränsningar i storlek på kretsarna man simulerar. En hel del komponenter finns inlagda, t.ex. en del ferriter som annars är svårt att bygga Spice-modeller för.
Kräver registrering.

atlc

atlc - Arbitrary Transmission Line Calculator, är ett open-source-program som man kan använda för att simulera impedans och utbredningshastighet i single-ended och differentiella transmissionsledningar. Detta är mycket användbart om man vill göra noggrannare beräkningar av icke standardmässiga tvärsnitt på transmissionsledningar, t ex om man vill ta hänsyn till lödmask och under-etch. atlc är skrivet för Unix/Linux, men kan kompileras under Cygwin på Windows. Inmatning sker genom att man ritar en BMP-bild av tvärsnittet på sin ledning. Utdata är dels lite text med impedanser etc, och dels ett antal bilder och filer med binärdata som visar fälten.

Wcalc

Wcalc är ett program med en massa inbyggda formler för att syntetisera och analysera transmissionsledningar, spolar, RC och RL-kretsar. Det är knappast lika exakt som ATLC, men snabbt och smidigt att använda för att hitta startvärden som man sedan kan mata in i ATLC om man behöver bättre noggrannhet.

Impedanskalkylatorer

En sida med kalkylatorer för att räkna ut impedans mm hos olika typer av transmissionsledningar. Där finns även kalkylatorer för strömtålighet hos ledare och värmeledning hos vior. Använder formler från UltraCAD.

Elektromagnetiska programvaror från SP

På den här sidan finns ett antal gratis programvaror för att beräkna impedanser mm på olika strukturer, t ex ledare på mönsterkort och i kablar. Alla programvarorna är gratis och det jag har haft mest nytta av är nog FD2D som jag använt för att beräkna impedansmatrisen och inte minst den differentiella impedansen för differentiella mikrostripledningar på mönsterkort. LC-Calc är en annan liknande programvara.

Övrig elektronikmjukvara

Visual IBIS Editor

Mentor Graphics har tagit fram ett verktyg för att studera IBIS-filer. Bl a kan man plotta vågformerna som finns med i IBIS-filerna. IBIS står för "I/O Buffer Information Specification" och används för att beskriva en IC-krets in- och utgångar så att man kan simulera signalintegriteten tillsammans med modeller för mönsterkort och andra komponenter på kortet.
Kräver registrering.

Personer

Bob Pease

Bob Pease var en karismatisk analogkonstruktör på National Semiconductor. Han har en hemsida med bl a en massa artiklar han skrivit i Electronic Design. Det finns också länkar till en del "webinars" han deltagit i.

Jim Williams

Jim Williams var också han en av analogvärldens stora. Han jobbade stora delar av sin karriär på Linear Technology och har skrivit många läsvärda applikationsnoter. Dessutom har han redigerat flera böcker.

Howard Johnson

Howard Johnson är en erfaren konsult inom signalintegritetsbranschen och författaren bakom "Black Magic". På hemsidan finns en massa artiklar han skrivit i olika tidskrifter.

Douglas Brooks

Douglas Brooks är president i UltraCAD och har på sin hemsida många artiklar om signalintegritet, mönsterkort, transmissionsledningar och liknande. Mycket läsvärt.

Lee Ritchey

Lee Ritchey är veteran inom signalintegritet och höghastighetsdesign. Han är grundare av Speeding Edge och har gett ut två böcker om höghastighetsdesign med titeln "Right the First Time".


------
Senast uppdaterad: 2016-12-11, 14:28:23  Sida för utskrift