-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Projekt

Här finns beskrivningar av några projekt som Axotron genomfört.

Som anställd vid Enea, Kreatel, Motorola och SP Devices har jag dessutom stått för större delen av elektronikkompetensen vid utvecklingen av följande produkter/projekt:

  • Styr- och signalbehandlingselektronik för en flygburen lågfrekvensradar.
  • Flera generationer set-top-boxar för bredband.
  • FPGA-baserade mjukvaruradioplattformar.
  • AD-omvandlingskort (datainsamlingskort) med extremt höga prestanda, som 14-bitars upplösning och 10 GSPS samplingshastighet.


------
Senast uppdaterad: 2020-09-04, 10:26:45  Sida för utskrift