-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Demonstrationsbox för mikromuskler

Företaget Micromuscle utvecklade elektroaktiva polymerer för bland annat medicinskt bruk. Med hjälp av pålagda elektriska spänningar kan man få polymererna att ändra form och böja sig.

För att enkelt kunna demonstrera funktionen hos polymererna så behövde Micromuscle handhållna boxar individuellt anpassade för att driva olika polymerprov. Uppdraget gick 2004 till Axotron som tog fram en liten batteridriven apparat som klarar den kapacitiva last som polymerproven utgör. Utspänning kan justeras av användaren inom ställbara gränser anpassade för just det aktuella provet.

2006 hade nya krav uppkommit på större drivstyrka och utspänningsområde och det fanns behov av fler enheter. Axotron vidareutvecklade apparaten och levererade mindre än tre veckor efter förfrågan de beställda boxarna av den nya modellen.

Nedan visas bilder på hur apparaten ser ut, dels utvändigt och dels invändigt.

Sedd uppifrån Innanmätet


------
Senast uppdaterad: 2016-12-11, 14:28:53  Sida för utskrift