-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Mentometer

En mentometer är en utrustning som räknar röster under en omröstning. I samarbete med en kund har Axotron utvecklat en mentometer som i första hand är avsedd att användas i skolundervisning och liknande sammanhang där mindre grupper (upp till 60 personer) ska rösta.

Mentometern sköts av läraren (eller motsvarande) och eleverna får varsin knapp som de kan trycka in för att anonymt rösta ja. Man kan dela in eleverna i två grupper och se resultatet av röstningen dels i vardera gruppen och dels totalt. Resultatet visas på en liten display för läraren som även kan välja om och när resultatet ska synas på en stor display som hela klassen kan se.

Teknik

Hjärtat i mentometern är en mikroprocessorstyrd enhet som innehåller AD-omvandlare för att läsa av hur många röstningsknappar som tryckts in. Interface finns även för att prata med den interna och externa displayen. På lådans panel finns reglage för att kontrollera de olika funktionerna samt en mindre display.

Axotrons uppdrag

Axotron diskuterade med kunden för att komma fram till vilket problem som skulle lösas och för att få fram krav och önskemål på produkten. Ett förslag till lösning presenterades sedan som mer än väl uppfyllde önskemålen. Axotron tog därefter fram all hårdvara, mjukvara och dokumentation samt tillverkade önskat antal enheter.

Dokumentation

Bruksanvisningen nedan ger ytterligare insikt i vad mentometern klarar av.

Bruksanvisning

------
Senast uppdaterad: 2022-09-15, 14:37:41  Sida för utskrift