Projekt

Här finns beskrivningar av några projekt som Axotron genomfört.

Som anställd vid Enea, Kreatel, Motorola och SP Devices har jag dessutom stått för större delen av elektronikkompetensen vid utvecklingen av följande produkter/projekt: