-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Avkopplingsartiklarna i bokform

Skriven 2009-12-09 av Per Magnusson
Bokomslag
Avkoppla rätt
Jag har sammanställt innehållet i alla artiklarna om avkoppling och kompletterat det med lite nytt materiel. Resultatet har blivit boken "Avkoppla rätt" som nu går att beställa.

Boken vänder sig till elektronikkonstruktörer som jobbar med flerlagerskort med snabb elektronik. Den handlar om vilka parasiter hos avkopplingskondensatorer som är relevanta upp till ca 1 GHz, hur stora parasiterna är samt hur layouten för avkoppling och plan kan optimeras för att få så bra spänningsintegritet som möjligt.

Boken baseras på mätningar gjorda med nätverksanalysatorer på verkliga kretskort. Resultaten backas även upp av kretsteoretiska härledningar och simuleringar.

Innehållsförteckningen:

 1. Introduktion
  1. Varför avkoppla?
 2. Impedansen hos en verklig kondensator.
  1. Elektrolytkondensatorer
 3. Parasiter hos layouten
  1. Mätningar på avkopplingslayouter
  2. Mätresultat och slutsatser
  3. Jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden
  4. Mer om induktans hos avkoppling
  5. Avlägsen avkoppling
  6. Slutsatser
 4. Mätningar på spänningsplan
  1. Plan med avkoppling
  2. Flera kondensatorer
  3. Högre kapacitans
  4. Lägre kapacitans
  5. Större kondensatorer
 5. Teori och simuleringar
  1. Två helt olika kondensatorer
  2. Två snarlika kondensatorer
  3. Många kondensatorer med samma värde
  4. Många kondensatorer med olika värden
 6. Slutsatser
 7. Slutord
 8. Referenser
 9. Appendix A: Mätmetod
Boken är tryckt i färg i storleken A5 och omfattar 32 sidor. Den kostar 150 kr plus moms och frakt och kan beställas via axotron@axotron.se.


[Back] Tillbaka

------
Senast uppdaterad: 2023-05-19, 21:19:58  Sida för utskrift