-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Andra delen av artikelserien om avkoppling i Elektronik i Norden

Skriven 2009-03-07 av Per Magnusson
[Elinor]
I nummer 2009/04 av tidskriften Elektronik i Norden publicerades den andra delen i den tredelade artikelserien om avkoppling som jag och Gunnar Karlström skrivit.

Andra delen beskriver resultatet av mätningar på olika konfigurationer av avkopplingskondensatorer.

Artikeln börjar på sidan 46 i tidningen och går att ladda ned som PDF från Elektronik i Nordens hemsida.

Några av slutsatserna av mätningarna är:

 • Ju fler avkopplingskondensatorer, desto bättre (lägre total induktans och högre kapacitans).
 • Man vinner sälla på att blanda in kondensatorer med lägre värden än nödvändigt. Däremot finns det en hel del att förlora på det i form av oönskade resonanstoppar och högre impedans vid låga frekvenser.
 • Högre kapacitans är bättre än lägre (om allt annat, t ex kapsel, är lika).
 • Var noga med layouten:
  • Gör planen stora och sammanhängande.
  • Specificera ett tunt lager glasfiber mellan spännings- och jordplan för att öka planens kapacitans och minska deras induktans.
  • Om man måste ha stort avstånd mellan planen i t ex ett fyralagerskort kan man förbättra situationen genom att fylla oanvänt utrymme på ytterlagret utanför spänningsplanet med jordplan (med många jordvior) och hålla isolationslagret tunt mellan dessa plan.
 • Över ca 1 GHz är effekten av avkopplingskondensatorerna oftast försumbar och det enda man har att förlita sig på är kapacitansen mellan planen.
 • Det går att simulera plan med avkoppling med hygglig noggrannhet upp till några hundra MHz genom att man estimerar parasiterna hos kondensatorerna och kapacitansen mellan planen.
 • Om man har tillgång till en lämplig nätverksanalysator kan man relativt enkelt mäta upp impedansen hos spänningsmatningen på sitt kort och undersöka om något behöver förbättras. Det underlättar om man har förberett layouten för anslutning av mätkablarna.


Länkar som hör till denna nyhet
Del 1 i PDF-format
Del 2 i PDF-format
Elektronik i Norden

[Back] Tillbaka

------
Senast uppdaterad: 2023-05-19, 21:19:58  Sida för utskrift