-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Artikelserie om avkoppling i Elektronik i Norden

Skriven 2009-02-22 av Per Magnusson
[Elinor]
I nummer 02/03 2009 av tidskriften Elektronik i Norden publicerades den första delen i en tredelad artikelserie om avkoppling som jag och Gunnar Karlström skrivit.

Första delen i artikelserien handlar om egenskaper hos enskilda kondensatorer och lägger grunden för resten av serien. Artikeln bygger på mätningar på verkliga komponenter och kretskort och reder ut verkligheten bakom en del myter som brukar förekomma i avkopplingssammanhang.

Artikeln börjar på sidan 31 i tidningen och går att ladda ned som PDF-fil från Elektronik i Nordens hemsida.

De viktigaste resultaten i artikeln kan sammanfattas med:

 • Avkopplingskondensatorer är effektiva långt över sin serieresonansfrekvens.
 • Minimera induktansen i förbindelsen mellan varje avkopplingskondensator och planen.
 • Det är inte fullt lika viktigt att placera kondensatorer precis vid kretsen de ska avkoppla.
 • Ju fler avkopplingskondensatorer desto bättre (lägre total induktans).
 • Det finns sällan något att vinna på att blanda in kondensatorer med lägre värden än nödvändigt.
 • Högre kapacitans är bättre än lägre (om allt annat, t.ex. kapsel, är lika).
 • Mindre kapsel är något bättre än större (om allt annat, t.ex. kapacitans, är lika).
 • Var noga med layouten:
  • Använd korta ledare mellan kondensator och via.
  • Lägg en avkopplingskondensators vior nära varandra.
  • Använd inte mindre viadiameter än nödvändigt.
  • Anslut kondensatorerna till planen med fler än en via per lödyta om det finns plats.
  • Låt inte flera kondensatorer dela på samma vior såvida de inte sitter på olika sidor av kortet eller viorna är mycket korta.


Länkar som hör till denna nyhet
Artikeln i PDF-format
Elektronik i Norden

[Back] Tillbaka

------
Senast uppdaterad: 2020-09-10, 21:00:14  Sida för utskrift