-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Artikel om en Arduinotermometer

Skriven 2013-07-12 av Per Magnusson
Jag har byggt en termometer som kan mäta temperaturen på sex avlägsna platser och visa resultatet på en LCD-display. Jag har också lagt ut en artikel (på engelska) som beskriver projektet (inklusive källkod).Länkar som hör till denna nyhet
Länk till artikeln

[Back] Tillbaka

------
Senast uppdaterad: 2023-05-19, 21:19:58  Sida för utskrift