-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Artikel om den påstådda avkalkaren Aqua 2000 i Folkvett

Skriven 2013-04-13 av Per Magnusson
I nummer 1/2013 av föreningen Vetenskap och Folkbildnings tidskrift Folkvett publicerades en artikel om efterforskningar jag gjort kring "avkalkaren" Aqua 2000.

Aqua 2000 säljs till bland annat villaägare med löften om att den ska förhindra problem med kalk i dricksvattnet. Det finns dock ett antal varningsflaggor som tyder på att det rör sig om en helt verkningslös produkt som dessutom är ganska dyr. I artikeln redogör jag för vad som talar för och emot produkten. Artikeln finns numera även publicerad här på axotron.se.

Länkar som hör till denna nyhet
Folkvett
Artikeln om Aqua 2000

[Back] Tillbaka

------
Senast uppdaterad: 2023-05-19, 21:19:58  Sida för utskrift