Optimering av layouten för avkopplingskondensatorer

På konferensen Electronic Environment 2011 (EE2011) höll jag ett föredrag om parasiter hos layouter för avkopplingskondensatorer. Innehållet är taget från de övriga avkopplingsartiklarna jag skrivit, men något ompaketerat.

Artikeln i konferensmaterielet samt bilderna jag visade under föredraget kan nås via följande länkar:


© Per Magnusson