Böcker om elektronik

På denna sida finns några tips på böcker inom elektronikområdet som jag funnit intressanta. Böckerna är grupperade i ämnesområden och sorterade efter författarens efternamn, alltså inte efter hur mycket jag rekommenderar en viss bok.

Analog elektronik

[HOFF1998] Philip Hoff, "Consumer Electronics for Engineers", Cambridge University Press, 1998, ISBN 0521588170.

Boken ger en intressant och djup inblick i kretsar som verkligen används i verkliga apparater som omger oss genom att beskriva principerna - och sedan analysera verkliga kopplingsschemor - för en massa kretsar i hemelektronik. Allmänbildande och intressant för en analogkonstruktör.

[HORO1989] Paul Horowitz, Winfield Hill, "The Art of Electronics", Cambridge University Press, 1989, ISBN 0521370957.

En tegelsten (1100+ sidor) med massor av nyttig praktisk kunskap om elektonik. Otroligt populär bok, inte minst på amerikanska universitet. Författarna kan sitt ämne, men en stor nackdel med boken är att den är kliniskt ren från den matematik man behöver för att själv kunna konstruera analoga kretsar av någon nämnvärd komplexitet. Läser man boken får man massor av praktisk kunskap, men som sagt inte tillräckligt med teori för att bli en bra konstruktör. Hur som helst ett måste som referens i alla elektronikbokhyllor.

[PEAS1991] Robert Pease, "Troubleshooting Analog Circuits", Newnes, 1991, ISBN 0750694998.

En bok med ganska fristående kapitel som ursprungligen kommer från en artikelserie i EDN Magazine. Handlar en del om felsökning, men även en hel del om egenheter hos olika komponenter och kretsar. Hur som helst mycket matnyttigt för analogkonstruktörer. Bob Pease är en legend inom den analoga världen och skriver lättsamt, insiktsfullt, humoristiskt och ibland ganska vinklat. Inspirerande.

[WILL1991] Jim Williams, "Analog Circuit Design, Art Science, and Personalities", Newnes, 1991, ISBN 0750696400.

En samling novellartade berättelser från mestadels auktoriteter inom den analoga världen. Innehåller både djupalodande beskrivningar av speciella kretsar och mer allmänna betraktelser. Speciellt kapitlena skrivna av Jim Williams och Bob Pease (och några till) är mycket läsvärda. Ett måste som både kunskaps- och inspirationskälla för alla med ett intresse av analog elektronik.

[WILL1998] Jim Williams, "The Art and Science of Analog Circuit Design", Newnes, 1998, ISBN 0750670622.

Uppföljaren till "Analog Circuit Design, Art Science and Personalities". Samma upplägg med fristående kapitel skrivna av olika författare. Håller samma höga klass som föregångaren. Kapitlet skrivet av Greg Kovacs är obetalbart.

Radioelektronik

[HAGE1996] Jon B. Hagen, "Radio-Frequency Electronics : Circuits and Applications", Cambridge University Press, 1996, ISBN 0521553563.

Den här boken är lämplig som en introduktion till radioelektronikområdet. Inte speciellt matematiskt tung som och därför lättläst och inspirerande.

[LEE2003] Thomas H. Lee, "The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Second Edition", Cambridge University Press, 2003, ISBN 0521835399.

Tom Lee älskar verkligen sitt ämnesområde radioelektronik och det skiner igenom i den här boken. Även om man inte tänkt konstruera radio-IC-kretsar utan bara är intresserad av radioelektronik i största allmänhet så är boken ett måste, speciellt det inledande kapitlet "A Nonlinear History of Radio". En övervägande del av boken är tillämpbar även på diskret konstruerade radiokretsar och inte bara på integrerade kretsar.

[SMIT1997] Jack R. Smith, "Modern Communication Circuits, Second Edition", McGraw-Hill, 1997, ISBN 0070592837.

Behandlar många av de delkretsar som ingår i radiokommunikationsutrustning på en tillräckligt teoretisk nivå för att man ska lära sig designa radiokretsar

[SUND1999] L. Sundström, G. Jönsson, H. Börjesson, "Radio Electronics", Lunds Universitet, Department of Applied Electronics, 1999.

En utmärkt bok om hur man konstruerar modern radioelektronik. Behandlar bl a transmissionsledningar, S-parametrar, Smith-diagram, design av HF-förstärkare, oscillatorer, filter, blandare mm. Boken är kurslitteratur på Lunds Tekniska Högskola och är kanske lättast att få tag på via någon av författarna.

EMC och signalintegritet

[JOHN1993] Howard Johnson, Martin Graham, "High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic", Prentice Hall, 1993, ISBN 0133957241.

Den här boken är en klassiker och ett måste för alla som konstruerar moderna digitala system där signalernas flanktider börjar komma ner i samma storleksordning som fördröjningen hos ledningarna. Detta gäller så gott som alla digitala konstruktioner idag, såvida man inte håller sig helt till 74HC-logik och små kretskort och korta kablar. Howard Johnson är en auktoritet på sitt område och även en duktig pedagog. Ett måste helt enkelt!

[JOHN2003] Howard Johnson, Martin Graham, "High Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic", Prentice Hall, 2003, ISBN 013084408X.

Tio år efter klassikern "Black Magic" kom denna uppföljare ut. Om man har lämnat nanosekunderna bakom sig och gett sig in på att konstruera kretsar med seriella länkar i Gbit/s-fart så gör sig nya fenomen påminda, som t ex skineffekt, dielektriska förluster och nya propageringsmoder. Den här boken behandlar just ämnen som blir relevanta vid riktigt snabba kretsar. Till stor del är boken en samling aritklar som tidigare publicerats i olika tidskrifter. Boken ersätter inte [JOHN1993], utan är snarare en fortsättning.

[WILL2001] Tim Williams, "EMC for Product Designers, 3rd edition", Newnes, 2001, ISBN 0750649305.

Materialet i den här boken borde vara obligatoriskt att studera för alla professionella elektronikkonstruktörer. Med dagens krav på elektromagnetisk kompatibilitet för att få CE-märka och föra ut produkter på marknaden i Europa (och liknande krav på alla andra större marknader) är det av stor vikt att konstruktörer känner till hur EMC-kraven är uppbyggda och hur man konstruerar för att uppfylla dem och verifiera att man uppfyller dem. Boken är en välskriven och ganska lättläst utan att bli alltför ytlig. Vill man ha en teoretisk tungviktare till bok i ämnet ska man komplettera med [PAUL1992].