Personal

Axotron är ett enmansföretag i Linköping och jag som driver och arbetar i företaget heter Per Magnusson. Jag har mångårig erfarenhet av elektronikutveckling inom flera branscher. Jag är civilingenjör med examen (Linköping, 1997) från datatekniklinjen med inriktning mot elektronik.

En mer informell bild av mig och min elektronikkarriär kan du få genom en intervju som EEweb gjorde i juni 2013.

Utbildning

 

1988-1991 Gymnasium: 3-årig teknisk linje, el

Gymnasietiden tillbringade jag i Hedemora och Borlänge. Medelbetyget var över 4,9.

1991-1997 Civilingenjörsutbildning: Datatekniklinjen

D-linjen läste jag vid LiTH. Jag gjorde avbrott för militärtjänst 94-95 (men läste ändå en del kurser). Fjärde läsåret tillbringade jag på Stanford och examensarbetet gjorde jag på Bell Labs i New Jersey. Jag tog examen i februari 1997 och tilldelades i samband med examenshögtiden Tryggve Holm-medaljen eftersom jag hade högst medelbetyg (4,95 av 5 möjliga) av de som detta år tog examen vid D-linjen.

1995-1996 Fjärde läsåret utomlands: Stanford

Jag hade förmånen att få studera ett år vid Stanford, vilket var mycket givande. Jag passade bl.a. på att läsa kurser inom analog- och radioelektronik vars motsvarighet inte ges i Linköping. Det blev även en del kurser i fouriertransformer och adaptiva filter.

1996-1997 Examensarbete: Bell Labs i New Jersey

När det var dags för exjobb bytte jag kust i USA och flyttade till New Jersey och Bell Labs. Exjobbet gick ut på att konstruera en snabb serielänk att användas mellan kretsar i ett ATM-chipset tillverkat i 0,35 µm CMOS, vilket var en modern process på den tiden. Något chip blev det aldrig (såvitt jag vet), men väl en massa smarta kretslösningar, framgångsrika simuleringar och fyra beviljade patentansökningar. Rapporten hade titeln "Design of a 2 Gb/s Serial Link".

Mindre kurser

Förutom det som nämnts ovan har jag gått en del andra kurser. Under och efter studietiden har jag läst följande kurser vid LiTH som inte finns med i examen: "Phase Locked Loops and Frequency Synthesizers" (doktorandkurs), "Programmering i C", samt kursen "Höghastighetselektronik".

Några kurser jag läst utanför högskolan är:

  • "UGL" (Utveckling av grupp och ledare, Sententia Ledarskap), 5 dagar
  • "VHDL för konstruktion och modellering" (HARDI), 5 dagar
  • "Projektledarskap" (ProjektStyrning AB), 3 dagar
  • Kurs i handhavande av IVF:s EMC-lab, 2 dagar
  • "Avancerad EMC - Kretskortsdesign" (Combitech), 2 dagar
  • "RF Transceiver Architechture, Systems Deisgn, and Evaluation for Wireless Systems" (CEI-Europe), 5 dagar
  • "Signal Integrity and High Speed System Design" (Lee Ritchey) 3 dagar
  • Sändaramatör, prov avlagt i mars 2012. Anropssignal: SA5BYZ
  • "Mastering Power Integrity with Signal Integrity and EMC Foundations", (István Novák/CEI-Europe), 5 dagar.

Arbetslivserfarenhet

 

1993-1995 Extraknäck på Epact Technology AB

Vid sidan av studier och militärtjänst, samt på somrarna, jobbade jag som elektronikkonstruktör på Epact.

1997-2000 Fast anställning på Enea Epact AB

Efter examen började jag jobba på Epact Technology AB (sedermera Enea Epact AB) som elektronikkonstruktör.

2000- Eget företag, Axotron

Min enskilda firma Axotron bedriver jag vid sidan av min heltidsanställning på SP Devices. Verksamheten är inriktad på elektronikkonsulting i mindre skala.

2000-2006 Fast anställning på Kreatel Communications AB

Min huvudsakliga sysselsättning var att jobba som elektronikutvecklare på Kreatel.

2006-2007 Fast anställning på Motorola

2006 blev Kreatel uppköpt av Motorola och därför blev Motorola min arbetsgivare. Arbetsuppgifterna ändrades inte i någon större utsträckning utan fortsatte att vara huvudsakligen elektronikkonstruktion.

2007- Fast anställning på SP Devices

Teledyne SP Devices sysslar jag huvudsakligen med design av snabba system för AD-omvandling och signalbehandling i FPGA:er.

Verktyg

Utmärkelser och liknande

Saab Scania Stipendiet, 1995 (utbytesstudent med högst medelbetyg från datatekniklinjen vid LiTH)
Tryggve Holm Medaljen, 1998 (högst examensbetyg från datatekniklinjen)
Årets Ledare inom östgötsk orientering, 2010
US Patent 5767751 Automatic gain control for pulse amplitude modulated signals
US Patent 5835046 Analog-to-digital converter for differential signals
US Patent 6011808 Redundant codes for clock recovery in serial links
US Patent 6150922 Serial communication technique
US Patent 7621780 Shielding device and method for electrical connectors

Kontakt

Om du vill kontakta mig - till exempel för att diskutera tänkbara uppdrag - så hittar du kontaktuppgifter kontaktsidan.