-> [SW flag]


[UK/US flag]
Axotron ------

Projekt

Här finns beskrivningar av några projekt som Axotron genomfört.

Som anställd vid Enea, Kreatel, Motorola och SP Devices har jag dessutom stått för större delen av elektronikkompetensen vid utvecklingen av följande produkter/projekt:

  • Styr- och signalbehandlingselektronik för en flygburen lågfrekvensradar.
  • Flera generationer set-top-boxar för bredband.
  • FPGA-baserade mjukvaruradioplattformar.
  • AD-omvandlingskort (datainsamlingskort) med extremt höga prestanda, som 16-bitar 260 MSPS, 14-bitar 1600 MSPS, 12-bitar 4000 MSPS och 8-bitar 8000 MSPS.


------
Senast uppdaterad: 2016-12-11, 14:28:54  Sida för utskrift